Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

blog [2011/06/12 12:24]
petr
blog [2011/06/12 12:28] (aktuální)
petr
Řádek 1: Řádek 1:
-====== blog ======+====== Blog ======
 This page contains the most recent blog post. For older posts navigate the menu on the left or the [[blog archive]]. \\ This page contains the most recent blog post. For older posts navigate the menu on the left or the [[blog archive]]. \\
 [[http://petr.pudlak.name/dw/feed.php?ns=blog&num=10&linkto=current&content=html|{{http://petr.pudlak.name/dw/lib/tpl/dokucms/images/button-rss.png|RSS feed}}]] [[http://petr.pudlak.name/dw/feed.php?ns=blog&num=10&linkto=current&content=html|{{http://petr.pudlak.name/dw/lib/tpl/dokucms/images/button-rss.png|RSS feed}}]]
 ---- ----
 {{blog>?5}} {{blog>?5}}