Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fp:slidy [2011/10/27 14:27]
petr
fp:slidy [2011/10/27 14:27] (aktuální)
petr
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Slidy z r. 2009/10 ======+====== Slidy z r. 2010/11 ======
  
   - [[http://petr.pudlak.name/fp/fp01-uvod.pdf|Úvod]]   - [[http://petr.pudlak.name/fp/fp01-uvod.pdf|Úvod]]