Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

projekty:start [2011/08/08 21:23]
petr [Vytvoření deklarativní knihovny pro vytváření reportů]
projekty:start [2013/01/25 21:20] (aktuální)
petr [Distribuovaný instant messenger]
Řádek 63: Řádek 63:
 ==== Distribuovaný instant messenger ==== ==== Distribuovaný instant messenger ====
 Vytvořit [[wikipedia>instant messenger]] bez centrálního serveru. Aplikace by měla být kompatibilní s Jabber protokolem, a to jednak klientským, aby bylo možné využít stávající klienty, a jednak serverovým, aby bylo možné propojit její P2P síť s Jabber servery a umožnit tak posílání zpráv mezi těmito sítěmi. Například, každý uzel sítě by se mohl chovat jako Jabber server, a P2P vrstva by zajišťovala správné routování zpráv mezi nimi. Vytvořit [[wikipedia>instant messenger]] bez centrálního serveru. Aplikace by měla být kompatibilní s Jabber protokolem, a to jednak klientským, aby bylo možné využít stávající klienty, a jednak serverovým, aby bylo možné propojit její P2P síť s Jabber servery a umožnit tak posílání zpráv mezi těmito sítěmi. Například, každý uzel sítě by se mohl chovat jako Jabber server, a P2P vrstva by zajišťovala správné routování zpráv mezi nimi.
 +
 +Nedávno jsem zjistil, že se touto problematikou už někdo zabývá: [[http://www.techrepublic.com/whitepapers/xo-xmpp-overlay-service-for-distributed-chat/4130095|XO: XMPP Overlay Service for Distributed Chat]].
  
 ==== Distribuovaná databáze inverzní hašovací funkce ==== ==== Distribuovaná databáze inverzní hašovací funkce ====