Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2014/12/13 12:51]
petr
start [2014/12/13 12:52] (aktuální)
petr
Řádek 14: Řádek 14:
 See [[Research interests]]. See [[Research interests]].
  
-===== Blog ===== +===== Former Teaching Experience =====
-See [[blog]]. +
- +
-===== Teaching =====+
   * __[[fp:|Functional programming]]__ [NAIL097] at [[http://ktiml.mff.cuni.cz/|Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic]], MFF UK.   * __[[fp:|Functional programming]]__ [NAIL097] at [[http://ktiml.mff.cuni.cz/|Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic]], MFF UK.
   * __[[http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/58/p12586204.html|Automated reasoning]]__((If the link doesn't work, try [[http://cyber.felk.cvut.cz/teaching/list.phtml|the list of the courses at our department]] instead.)) [A4M33AU] at [[http://cyber.felk.cvut.cz/|The Department of Cybernetics]], ČVUT. [[https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33au/ Information for students]] in Czech.   * __[[http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/58/p12586204.html|Automated reasoning]]__((If the link doesn't work, try [[http://cyber.felk.cvut.cz/teaching/list.phtml|the list of the courses at our department]] instead.)) [A4M33AU] at [[http://cyber.felk.cvut.cz/|The Department of Cybernetics]], ČVUT. [[https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33au/ Information for students]] in Czech.